Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Меѓународната парламентарна стипендија на Германскиот Бундестаг 2019 година

Artikel

Секоја година, Гермнаскиот Бундестаг заедно со трите Берлински универзитети на млади луѓе им дава прилика да се запознаат со процесот на политичкото одлучување и да стекнат практични искуства во областа на парламентарното работење. Програмата ИПС трае вкупно пет месеци. Суштината на програмата е 15неделна пракса кај еден пратеник на Германскиот Бундестаг. Дипломирани младинци со добро познавање на германскиот јазик се повикуваат да конкурираат за оваа стипендија.

Рокот за пријавување завршува на 30 јуни 2018 година. Апликациите треба да се достават исклучиво по електронски пат до Амбасадата на СР Германија: info@skop.diplo.de!

Повеќе информации за програмата...

nach oben