Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Државниот министер Рот засади дрво на човекови права во Скопје

10.05.2018 - Соопштение за печат

За време на посетата на Државниот министер Рот во Скопје, тој заедно со градоначалникот на градот, Петре Шилегов, и во рамките на иницијатива на партнерскиот град Нирнберг, засади „дрво на човекови права“.

Во својот поздравен говор Државниот министер, меѓу другото, изјави: „Дрвото, кое денес го садиме, му е посветен на членот 10 од Универзалната декларација за човекови права: „Секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него.“

Правото на правно сослушување при била каква судска постапка е една од основите на функционална правна држава.“


Целосен говор


Дрво на човековите права засадено во Скопје
Градоначалникот на Скопје со претставничката од збратимениот Нирнберг и Државниот министер Рот (втори ред, средина)© Маја Златевска

Почеток на страницата