Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Семинар за новинари од средна и источна Европа

Breaking News

Breaking News, © Colourbox

11.06.2018 - Текст

Саксонската фондација за медиумско образование распишува конкурс за учество во семинар за новинари од средна и источна Европа, кој ќе се одржи од 3 до 14 септември 2018 година во Лајпциг.

Сите новинари, кои не се постари од 40 години и кои располагаат со добро познавања на германскиот јазик имаат можност да аплицираат до 27 јули 2018 година.

Поопширни информации може да се најдат овде.

Почеток на страницата