Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Иницијатива "Social Friday"

Амбасадорот Герберих ја поддржува иницијативата Social Friday

Амбасадорот Герберих во разговор со Фикрет Зендели од Бреон, © Бреон

Текст

Прекрасна иницијатива!

На 1 јуни амбасадорот Герберих имаше разговор со Фикрет Зендели од швајцарското претпријатие за архитектура, Бреон, кое има канцеларија и во Скопје.

Бреон е претпријатие со општествена одговорност и се ангажира во рамки на социјални проекти. Секои три месеци едно петочно попладне се става во служба за социјални намени.

Амбасадорот Герберих ја поддржува оваа иницијатива и ќе биде дел од неа.

Поопширни информации како и официјални видеа за иницијативата ќе најдете на следните линкови:

YOUTUBE

FACEBOOK

Почеток на страницата