Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Советодавни денови на Германското пензиско осигурување во Северна Македонија

Foto de um casal idoso a passear

Casal idoso a passear, © colourbox.com

Соопштение за печат

Германското пензиско осигурување организира советодавни денови во Северна Македонија. Во рамки на личен разговор ќе ги добиете сите информации во врска со германското и македонско пензиско право.

Термините се:

05.11.2019 во Скопје
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија
ул. 23 Октомври бр. 11, 1000 Скопје
Тел.: +389 (0) 2 215 215
поопширни информации

06.11.2019 во Струмица
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
ул. Маршал Тито бр. 2, 2400 Струмица
Тел.: +389 (0) 34 343 731
поопширни информации

Институции учесници:
Германско пензиско осигурување Bayern Süd
Сојузно германско пензиско осигурување
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија (ФПИОМ)

Почеток на страницата