Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Советодавни денови на Германското пензиско осигурување во Македонија

Foto de um casal idoso a passear

Casal idoso a passear, © colourbox.com

Соопштение за печат

Германското пензиско осигурување организира советодавни денови во Македонија. Во рамки на личен разговор ќе ги добиете сите информации во врска со германското и македонско пензиско право.

Термините се:

16.10.2018 во Охрид

од 10:00 - 16:00 часот

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ул. Димитар Влахов бр. 50, 6000 Охрид

17.10.2018 во Битола

од 10:00 - 16:00 Uhr

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ул. Столарска б.б., 7000 Битола

Институции учесници:

Германско пензиско осигурување Bayern Süd

Сојузно германско пензиско осигурување

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија (ФПИОМ)

Почеток на страницата