Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Стипендиска програма на Германското стопанство

Bildmarke Zusammenarbeit

Bildmarke Zusammenarbeit, © Auswärtiges Amt

Соопштение за печат

Стипендиската програма е наменета за млади луѓе со многу добро познавање на германскиот и/или англискиот јазик со академски профил во областите економија/финансии, инженерство/техника, земјоделие, климатска техника/техника за заштита на животната средина, новинарство, германистика.

Рокот на online-аплицирање: до 13 ноември 2018 година на www.stipendienprogramm.orgПочеток на страницата