Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Курсеви за менаџмент во областа животна средина на Техничкиот Универзитет Дрезден

Logo CIPSEM

Logo CIPSEM, © TU Dresden

22.03.2019 - Соопштение за печат

Техничкиот Универзитет Дрезден распиша конкурс за курсеви по менаџмент во областа животна средина. Експерти од владини служби и невладиниот сектор може да аплицираат.

Поопширни информации
Flyer


Почеток на страницата