Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Конкурс

Logo Green Talents

Logo Green Talents, © Bundesministerium für Bildung und Forschung

08.05.2019 - Соопштение за печат

Сојузното министерство за образование и истражување и оваа година објавува конкурс за натпревар на темата животна средина за млади научници од целиот свет.

Рокот за аплицирање е до 22 мај 2019 година.

Поопширни информации може да се добијат на следниот линк:

www.greentalents.de

Почеток на страницата