Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Конкурс за поддршка на пчеларството во прекуграничниот регион „Пчиња Крајиште„

Bildmarke Zusammenarbeit

Bildmarke Zusammenarbeit, © Auswärtiges Amt

05.09.2019 - Соопштение за печат

Работната група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа заедно со Друштво за меѓународна соработка (GIZ) распишува конкурс за поддршка на пчеларството во прекуграничниот регион Пчиња Крајиште.

Поопширни информации може да се најдат на овој линк

Почеток на страницата