Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

43 меѓунроден курс за тренери на Германскиот сојуз за лесна атлетика од Мајнц

Логотип инициативы «Мобилизовать людей» Федерального министерства иностранных дел по содействию спорту

«Мобилизовать людей», инициатива содействия спорту Федерального министерства иностранных дел, © Auswärtiges Amt

09.10.2019 - Соопштение за печат

Германскиот сојуз за лесна атлетика во соработка со Министерството за надворешни работи на Германија дава можност за пријава на тренери или професори по спорт за учество на курс по лесна атлетика во Мајнц, Германија, кој трае од 1 јуни 2020г. до 31 јули 2021 година.

Пријавата оди преку Амбасадата на СР Германија.
Краен рок за пријавување во амбасадата: 05.12.2019 година.

Потребните информации во врска со аплицирањето може да ги најдете на линковите подолу.


Потребни информации за аплицирање:

Почеток на страницата