Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Конкурс: „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development“

Logo Green Talents

Logo Green Talents, © Green Talents

15.04.2020 - Соопштение за печат

Сојузното министерство за образование и истражување и оваа година објавува конкурс за натпревар на темата животна средина за млади научници од целиот свет.

Рокот за аплицирање е до 19 мај 2020 година.

Поопширни информации може да се добијат на следниот линк:

www.greentalents.de

Почеток на страницата