Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Повик за учество: „Имам еден сон“ / Thirrje për pjesëmarrje: “Unë kam një ëndërr”

Logo E-Book-Projekt des AA

"Ich habe einen Traum" - Logo des E-Book-Projekts des AA und des Aufbau Verlags, © AA

21.04.2020 - Соопштение за печат

Министерството за надворешни работи спроведува заедно со издавачката куќа „Ауфбау„ во Берлин меѓународен е-книга проект за деца и младинци од 6 до 19 години.
Секој може да учествува со текст, стихотворба, песна и слично со максимална должина од 3.000 знаци на германски или англиски јазик. Темата на творбата е: „Јас си имам сон„.
Поопшири информации може да се најдат на следните линкови.

Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë së bashku me shtëpinë botuese “Aufbau” në Berlin zbaton projektin ndërkombëtar e-libër për fëmijë dhe të rinj nga 6-19 vjeç. Çdokush mund të merr pjesë me një tekst, vjershë, këngë, etj. prej më së shumëti 3.000 shenjash, në gjermanisht ose anglisht. Tama e punimit është: “Unë kam një ëndërr”.
Informacione plotësuese mund të gjeni në linqet e mëposhtëm.

Deutsch
Englisch

Почеток на страницата