Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Недела на германскиот филм

Poster zur Woche des Deutschen Films

Poster zur Woche des Deutschen Films, © blink42-21

27.08.2020 - Соопштение за печат

Амбасадата кани на „Неделата на германскиот филм„ под отворено небо и со почитување на сите мерки за заштита од ковид-19!

Сите информации за програмата може да се најдат на https://www.facebook.com/fngfmk/.

Почеток на страницата