Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

30 години германско единство

30 години германско единство

Бранденбуршките порти, © www.diplothek.com

01.10.2020 - Соопштение за печат

Славиме 30 години од германското повторно обединување со порака од Амбасадорката на СР Германија и со краток филм изработен од македонски филмаџии, кои победија на нашиот мал натпревар по повод Денот на германското единство.
Видеото ќе се прикажува во сабота, 3 октомври, на големиот екран на Плоштад Македонија.

Поопширни информации за Денот на германското единство и историјата на повторното обединување може да се најдат тука.

Почеток на страницата