Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

„International Excellence Scholarship Program“

Study in Germany

Study in Germany, © colourbox.de

12.05.2021 - Соопштение за печат

Слободниот Универзитет, Универзитетот Хумболт, Универзитетот за економија и право и Универзитетот во Потсдам канат студенти од Северна Македонија на шест месечна стипендија.

Рокот за аплицирање завршува на 15 јуни 2021 година.

Поопширни информации може да се најдат овде.

COPERNICUS BERLIN shpall programin e bursave „International Excellence Scholarship Program“

Universiteti I Lirë, Universiteti Humboldt, Universiteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë dhe Universiteti në Potsdam ftojnë studentë nga Maqedonia e Veriut të aplikojnë për një bursë gjashtëmujore.

Afati i aplikimit përfundon më datën 15 korrik 2021.

Informacione më të hollësishme mund të gjeni në: https://www.copernicusberlin.de/ies

Почеток на страницата