Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Денови на германскиот филм - Ditët e Filmit Gjerman

Filmplakat Berlin Alexanderplatz

Filmplakat Berlin Alexanderplatz, © MCF

23.08.2021 - Соопштение за печат

Германската амбасада заедно со нејзините партнери, Гете Институт и Кинотеката, Ве кани на Деновите на германскиот филм кои што ќе се одржат од 1 до 4 септември, во летното кино „Мирно лето“ на Кинотеката во Скопје.
Амбасадорката, Анке Холштајн, ќе ги отвори филмските денови на 1 септември во 20:00 ч. со поздравен говор.
Разновидната програма содржи повеќекратно наградувани играни филмови како и пакет неконвенционални, автентични кратки филмови:

01.09. среда

20:00 ч.
Берлин Александерплац
Наградувана опоменувачка драма за она што се случува во нашето време и општество

02.09. четврток
20:00 ч.
Кожурец
Трогателно нежен филм за растењето и изјава за љубов кон Берлин
03.09. петок20:00 ч.
Рока го менува светот
Современа Пипи долгиот чорап-приказна за една храбра девојка

04.09. сабота

19:00 ч.
Пакет од кратки филмови Short Export 2021
Неконвенционално и автентично, станува збор за промени и предизвици, за татковина, пристигнување и справување со трауми

20:30 ч.
Berlin Alexanderplatz


 Каде: Летно кино „Мирно лето„, Кинотека, ул. Никола Русински 1, Скопје

Влезот е слободен.

Поради актуелната ситуација со ковид-19 и важечките заштитни мерки, изрично укажуваме на тоа да секој гостин постар од 18 години при влегување мора да приложи доказ за извршена вакцинација против ковид-19 со барем една доза или доказ за прележаност не постар од 45 дена. Покрај тоа, носењето на заштина маска е задолжително.


Nga data 1 deri më 4 shtator, Ambasada Gjermane së bashku me partnerët e saj, Goethe Institut-in dhe Kinotekën,  fton në Ditët e Filmit Gjerman në kinamanë verore “Mirno leto” të Kinotekës në Shkup.

Ambasadorja, Anke Holstein, më 1 shtator në orën 20:00 do t’i hap Ditët e Filmit me një fjalë përshëndetëse.

Programi i larmishëm përmban filma artistik të dekoruar shumëfish me çmime si edhe një paketë filmash të shkurtër jokonvencionalë, autentikë:

01.09., e mërkurë
20:00
Berlin Alexanderplatz
Dramë fituese e çmimeve për atë që po ndodh në kohën dhe shoqërinë tonë
02.09., e enjte20:00
Fshikës
Një film prekës dhe i brishtë për rritjen dhe një deklaratë dashurie për Berlinin
03.09., e premte20:00
Roka e ndryshon botën
Një histori moderne e stilit “Pipi Çorapëgjata” për një vajzë të guximshme
04.09., e shtunë

19:00
Paketë filmash të shkurtër Short Export 2021
Në mënyrë jokonvencionale dhe autentike, bëhet fjalë për nryshimin dhe sfidat, për atdheun, mbërritjen dhe ballafaqimin me traumat

20:30
Berlin Alexanderplatz

Vendi: Kinemaja verore „Mirno leto„, Kinoteka, Rr. Nikolla Rusinski, nr. 1, Shkup

Hyrja është falas.

Për shkak të situatës aktuale me Kovid-19 dhe masave që zbatohen, ne shprehimisht theksojmë se çdo shikues nga mosha 18 vjeç, gjatë hyrjes duhet të paraqesë dëshmi të vaksinimit (të paktën një herë ) ose dëshmi të shërimit (jo më të vjetër se 45 ditë). Përveç kësaj, mbajtja e maskës është e detyrueshme.

Почеток на страницата