Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Листата на чекање на термин за таканаречената Регулатива за Западен Балкан - Lista e pritjes për termine për të ashtuquajturën Rregullorja për Ballkanin Perëndimor

30.08.2021 - Соопштение за печат

Листата на чекање на термин за таканаречената Регулатива за Западен Балкан за месец октомври ќе биде отворена за регистрирање на 01. септември 2021 г. во 11:00 часот.

Ве молиме имајте во предвид дека по постигнување на месечниот контингент листата ќе биде затворена.

Доколку не сте во можност да се регистрирате за месец октомври, тогаш имате можност да се регистрирате во наредниот месец за ноември.
https://skopje.diplo.de/mk-mk/service/visa-einreise/-/1904832#content_1

Lista e pritjes për termine për të ashtuquajturën Rregullorja për Ballkanin Perëndimor për muajin tetor do të hapet për regjistrim më 1 shtator 2021 në orën 11:00.

Ju lutemi kini parasysh se lista do të mbyllet kur të arrihet kontingjenti mujor.

Nëse nuk mund të regjistroheni për muajin tetor, do t'Ju jepet mundësia të regjistroheni për muajin  nëntor.
https://skopje.diplo.de/mk-mk/service/visa-einreise/-/1904832#content_1

Почеток на страницата