Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Стипендиска програма за изучување на германскиот јазик во Баварија за 2022 година

26.01.2022 - Соопштение за печат

Покраината Баварија распишува конкурс за стипендиска програма за изучување на германскиот јазик, наменета за студенти и млади академци, кои веќе имаат познавање на германскиот јазик, Б1.
Апликацијата мора да се достави по пошта директно до организаторот до 23 март 2022 година.

Сите информации може да се најдат на овде.

Programi i bursave për mësimin e gjuhës gjermane në Bavari për vitin 2022

Landi i  Bavarisë shpall konkurs për programin e bursave për mësimin e gjuhës gjermane, dedikuar për studetëntë dhe akademikë të rinj, të cilët kanë njohuri të gjuhës gjermane të nivelit B1.

Kërkesa duhet të paraqitet përmes postës drejtpërdrejt tek organizatori deri më 23 mars 2022.

Të gjitha informacionet mund t’i gjeni në linkun në vijim.

Почеток на страницата