Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Пензиските осигурувања на Германија и Северна Македонија повторно нудат заеднички денови за консултација!

12.10.2022 - Текст

Советодавни денови на Германското пензиско осигурување во Скопје

Кога: 26 и 27 октомври 2022 година; 9:30 – 16:00 часот

Каде: Дирекција на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, ул.23 Октомври бр. 11, Скопје

Oвде лично ќе ги добиете сите информации за пензиското право во Германија и Северна Македонија.

Неопходно е да се закаже термин ! (+389 15 2 15)!

Почеток на страницата