Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

15 години стипендиската програма „Зоран Џинџиќ“ на Германското стопанство за земјите од Западен Балкан

12.03.2018 - Соопштение за печат
Stipendiatenprogramm der Deutschen Wirtschaft für den Westlichen Balkan
Stipendiatenprogramm der Deutschen Wirtschaft für den Westlichen Balkan© Stipendiatenprogramm der Deutschen Wirtschaft für den Westlichen Balkan

На 12 март 2003 година првиот демократски избран премиер на Србија, д-р Зоран Џинџиќ, стана жртва на атентат врз него. По тој повод, Комитетот за источно-европски односи на Германското стопанство заедно со Сојузното министерство за економска соработка и развој ја иницираа стипендиската програма на Германското стопaнство за земјите од Западен Балкан, која им овозможува на студенти и носители на научна титула од седумте партнерски земји на програмата да учествуваат на усовршување и дообука во германски претпријатија во Германија.

Стипендиската програма на Германското стопанство се спроведува по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој од страна на Друштвото за меѓународна соработка. Главен носител на реализацијата е Комитетот за источно-европски односи на Германското стопанство во Србија заедно со Фондацијата Зоран Џинџиќ.

Сродни содржини

Почеток на страницата