Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Листата на чекање на термин за месец ноември- Lista e pritjes për termine për muajin nëntor

Текст

Листата на чекање на термин за таканаречената Регулатива за Западен Балкан за месец ноември ќе биде отворена за регистрирање на 05. октомври 2021 г. во 11:00 часот.

Ве молиме имајте во предвид дека по исполнувањето на месечниот контингент, листата ќе биде затворена. Доколку не сте во можност да се регистрирате за месец ноември, тогаш имате можност да се регистрирате во наредниот месец за декември.


Lista e pritjes për termine për të ashtuquajturën Rregullorja për Ballkanin Perëndimor për muajin nëntor do të hapet për regjistrim më 5 tetor 2021 në orën 11:00.

Ju lutemi të keni parasysh se lista do të mbyllet kur të arrihet kontingjenti mujor. Nëse nuk mund të regjistroheni për muajin nëntor, do t'ju jepet mundësia të regjistroheni për muajin dhjetor.


https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=skop

Почеток на страницата