Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Човекови права: Фундамент на германската надворешна политика

Текст

За нив не може да се преговара: Германија ширум светот постојано се залага за човековите права, бидејќи ангажманот за човековите права не претставува само начелна вредност на нашата надворешна политика, туку им служи и на германските интереси.

повеќе на англиски јазик...

Почеток на страницата