Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Fondi i sigurimit pensional i Gjermanisë dhe Maqedonisë së Veriut sërish ofrojnë ditë të përbashkëta konsultimi!

12.10.2022 -

Data: 26 dhe 27 tetor 2022, prej orës 09:30 deri në orën 16:00.

Vendi: Drejtoria e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor, Rr. "23 Tetor", nr. 11, Shkup.

Në një takim personal do t'i merrni të gjitha informacionet mbi të drejtën e pensioneve në Gjermani dhe Maqedoninë e Veriut.

Caktimi i terminit për bisedë (+389 15 2 15) është i detyrueshëm!