Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Formulari informimit mbi qasjen pa barriera

Lajmëro barrierat!

Këtu ju mund të na njoftoni  rreth mangësive eventuale lidhur me respektimin e kërkesave për qasjen pa barriera.

Ju lutemi që për këtë qëllim të përdorni formularin e mëposhtëm kontaktues.

Shënoni në formularin kontaktues të dhënat Tuaja të kontaktit dhe mundësisht një përshkrim të saktë të barrierës. Formulari e dërgon automatikisht adresën e saktë të internetit në të cilën ju e keni hasur barrierën.

Mirëpo barrierat eventuale Ju mund t'i lajmëroni edhe përmes gjuhës së gjesteve në telefon, udhëzime për këtë mund gjeni këtu (në gjermanisht). Ju informojmë se telefonata në gjuhën e gjesteve duhet të zhvillohet në gjuhën gjermane të gjesteve.

Pyetje rreth temave të tjera (si p.sh. vizat) nuk do të marrin përgjigje përmes këtij formulari. Ju lutemi për këtë qëllim përdorni formularin tonë të përgjithshëm të kontaktit.

Pyetjet që nuk dërgohen në gjermanisht, maqedonisht ose shqip nuk mund të përgjigjen.

Të dhënat tuaja:

Mbrojtja e të dhënave*