Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Unesco-Welterbe Erzgebirge

3 ° ц

Berlin

© dwd.de

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих

Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени.

Томас Герберих

Услуги

Useful links

Почеток на страницата