Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Амбасадата

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих

Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени.

Томас Герберих

Адреса и работно време

Германска амбасада Скопје
Германската амбасада во Скопје© Германска амбасада Скопје

Назив

Амбасада на Сојузна Република Германија

раководител / раководителката

Томас Герберих, вонреден и ополномоштен амбасадор

Место

Скопје

Телефон:

+389 2 309 39 00

Факс:

+389 2 309 38 99, +389 2 309 38 37, +389 2 309 38 88

Адреса

Амбасада на Сојузна Република Германија, ул. Леринска 59, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

улица

ул. Леринска 59

Работно време

Општо работно време и контакти на амбасадата

понеделник до четврток: 08.00 ч. - 12.00 ч. и 14.00 ч. - 16.00 ч.
петок: 08.00 ч. - 12.00 ч.


Работно време и контакти на визниот оддел

Поднесување на барања за виза: понеделник до петок

Барања за виза со престој подолг од 90 дена (приклучување кон семејство, пракса, студии, јазични курсеви, работна виза, Au-Pair) се примаат исклучиво со претходно закажан термин по електронски пат (online-постапка)

Издавање на визи:
понеделник до четврток: 15.00 ч. - 15.30 ч.
петок: 12.30 ч. - 13.00 ч.

Информации на визниот оддел по мејл

Службено подрачје

Република Северна Македонија

Одделенија

Визниот оддел:
Тел.: +389 2 309 38 01
Факс: +389 2 309 38 88

јазици

македонски, албански

веб страница

http://www.skopje.diplo.de

Контакт со амбасадата

Напомена
Амбасадата е затворена следните денови

Почеток на страницата