Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Одредби за влез во Германија и визни одредби

Текст

Добредојде во Германија!

Информации за потребни документи може да најдете на линковите подолу.

Важни информации во врска со доделување на термини!
Поради многу големиот број на барања за термини за визи, доделувањето на термини се извршува со помош на список со термини. Ве молиме таму да ја внесете Вашата желба за добивање на термин за поднесување на барање за работна виза според § 26 ст. 2 од Прописот за вработување („Регулатива за Западен Балкан“). Термините се доделуваат строго по хронолошки редослед откако ќе се регистрирате.
Актуелното време на чекање за термин изнесува повеќе од една година. Термини за поднесување на барање за виза ќе се доделуваат сѐ додека важи § 26 ст. 2 од Прописот за вработување. Според актуелната правна состојба, тоа е 31.12.2020 година.

Барање за виза може да поднесете исклучиво со претходно закажан термин.

Ве информираме дека амбасадата повеќе не е во можност да менува мејл адреси и други податоци, кои се еднаш внесени во системот за регистрација за термин. Затоа при регистрирање е неопходно внимателно да ги внесете податоците и запишаната мејл адреса со соодветниот password да ги задржите до завршување на визната процедура.

Термините за поднесување барање се закажуваат исклучиво преку online-системот на амбасадата. Во секое време можете да се регистрирате за закажување на термин, преку нашата веб страна. Кликнете тука.
Доколку успешно сте се пријавиле, ќе добиете референтен број. Ако не сте добиле референтен број, значи пријавата не била успешна и треба повторно да се пријавите. Моменталното време на чекање за термин за работна виза  изнесува повеќе од една година, за соединување на семејство околу 4 до 6 месеци, за студентска и виза за сина карта околу три недели. Категоријата за која се пријавивте мора да одговара на целта, инаку барањето нема да биде прифатено, без разлика што имате термин.
Потврдата со точен термин ќе ја добиете отприлика 6 недели пред терминот. Ве молиме да се воздржите од понатамошни прашања.

Државјани на Косово и лица, кои живеат во Косово и поседуваат дозвола за престој за Косово, не можат да поднесат барања за визи во Скопје/Република Северна Македонија.
Shtetas të Kosovës dhe persona që jetojnë në Kosovë dhe posedojnë lejeqëndrim për Kosovë, nuk mund të parashtrojnë kërkesa për viza në Shkup/Republika e Maqedonisë së Veriut.

За туристички патувања до 90 дена во период од 180 дена, на македонски државјани не им треба виза. Меѓутоа, доколку престојуваат во Германија подолго од 90 дена, мора да се поднесе барање за соодветна виза.

Ве молиме прво да изберете колку ќе трае Вашиот престој

Почеток на страницата