Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Одредби за влез во Германија и визни одредби

Текст

Добредојде во Германија!

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.
Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen © dpa

Важно!
Државјани на Косово и лица, кои живеат во Косово и поседуваат дозвола за престој за Косово, не можат да поднесат барања за визи во Скопје/Македонија.
Shtetas të Kosovës dhe persona që jetojnë në Kosovë dhe posedojnë lejeqëndrim për Kosovë, nuk mund të parashtrojnë kërkesa për viza në Shkup/Maqedoni.


За туристички патувања до 90 дена во период од 180 дена, на македонски државјани не им треба виза. Меѓутоа, доколку престојуваат во Германија подолго од 90 дена, мора да се поднесе барање за соодветна виза.

На државјани од земји надвор од Европската Унија (освен некои исклучоци) им е потребна виза и за краток престој.

Видот на визата зависи од траењето на планираниот престој. Дали сакате да патувате во Германија само за краток престој, на пример како турист? Или пак планирате подолг престој, на пример студиски?

Ве молиме прво да изберете колку ќе трае Вашиот престој:

Краткорочен престој (максимално 90 дена, на пример туристички или деловен престој)

Долгорочен престој (подолг од 90 дена, на пример за студии, работа или приклучување кон семејството)

FAQ / Прашања и одговори во врска со визи и влез во Германија