Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Oraret e punës dhe pranimi i kërkesave (vetëm me termine)

  • E hënë – e enjte, nga ora 8:00 deri në 12:00 dhe nga ora 13:00 deri në 15:30.
  • E premte nga ora 8:00 deri në 12:00.

Dorëzimi i pasaportave për tërheqjene vizave pas informimit nga ana e Ambasadës

Sapo të ketë përfunduar shqyrtimi I kërkesës Suaj për vizë, nga Ambasada do të merrni një emajl me informacionin e mëposhtëm:

  • Dita dhe koha kur duhet të paraqiteni në Zyrën e vizave.

Ju lutemi dorëzoni pasaportën Tuaj në kohën e duhur në Zyrën e vizave, bashkë me faturën me numrin e barkodit që keni marrë kur keni aplikuar.

Tërheqja e pasaportave bëhet në të njëjtën ditë, nga e hëna deri të enjten, nga ora 15:00 deri në 16:00. Nëse pas aplikimit keni marrë një pasaportë të re, viza do të lëshohet në ditën tjetër të punës.

Kontakti me Zyrën e vizave

Formulari i kontaktit