Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Mundësia e kontaktit ne Zyrën e vizave dhe VisaMetric

Aplikimi në Zyrën e vizave të Ambasadës

Oraret e punës dhe pranimi i kërkesave (vetëm me termine)
Nga e hëna deri të enjten, prej orës  8:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës  13:00 deri në orën  15:30.
E premte, prej orës  8:00 deri në orën 12:00.

Dorëzimi i pasaportave për tërheqjene vizave pas informimit nga ana e Ambasadës
Sapo të ketë përfunduar shqyrtimi i kërkesës Suaj për vizë, Ju do të merrni një email nga Ambasada me të dhënat e mëposhtme: Dita dhe ora e paraqitjes në Zyrën e vizave.

Ju lutemi dorëzoni pasaportën Tuaj në Zyrën e vizave në kohë dhe paraqisni faturën me numrin e barkodit që keni marrë gjatë aplikimit.

Pasaporta me vizë tërhiqet në të njejtën ditë nga e hëna deri  të enjten, prej orës 15:00 deri në 16:00.
Nëse pas aplikimit keni marrë një pasaportë të re, viza mund të lëshohet vetëm në ditën tjetër të punës.

Kontakti me Zyrën e vizave
Formulari i kontaktit

Aplikimi në VisaMetric (ofruesi i jashtëm i shërbimit të Ambasadës)

Kujdes!: Aktualisht vetëm për aplikime sipas Rregullores për Ballkanin Perëndimor!

Kontakti me VisaMetric