Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ИНФОРМАЦИЈА: Постои нова одредба која предвидува за прогонети лица од национал-социјалистите, кои веќе добиле еднократна помош од Фондот за репарација, да добијат вонредна исплата за корона во висина од по 1.200 евра за 2021 и за 2022 година. Барањето за вонредна исплата за корона мора да се достави писмено до Сојузното министерство за финансии во Германија. Детали за барањето и за правото на барање ќе најдете тука. За понатамошни прашања може да се обратите во секое време до Амбасадата преку мејл (info@skop.diplo.de).

Општи упатства

Во областа на социјалната сигурност, меѓу Република Северна Македонија и Германија се применува Германско-македонската спогодба за социјално осигурување од 8 јули 2003 година. Германското пензиско осигурување Баварија Југ (Bayern Süd) е една од канцелариите за врски за спроведување на оваа Спогодба во полето на законското пензиско осигурување.

Поопширни информации може да се најдат на овој линк.

Важни информации во врска со издавање на потврдата за живот за 2021 година може да се најдат тука.


Почеток на страницата