Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Општи совети
Германија и Северна Македонија имаат потпишано германско-македонски Договор за социјално осигурување којшто се применува од 8 јули 2003 година во областа на социјалната заштита. Германското пензиско осигурување Бајерн Зид (Bayern Süd) е една од канцелариите за врска за реализирање на овој договор во рамките на законското пензиско осигурување.
Повеќе информации имате на овој линк.
Информации за исплата на Вашата пензија можете да добиете тука.

Актуелно упатство за доказ за живот 2024
Општите упатства за доказот за живот 2024 можете да ги најдете на овој линк.

Oд 2024 г., ќе може да се поднесува годишниот доказ за живот физички со пополнување на формуларот или дигитално. Повеќе информации за двата начина на поднесување имате на:
www.rentenservice.de/LB
www.rentenservice.de/DLN

Во моментов НЕ е достапна можноста за дигитален доказ за приматели на пензија со живеалиште во Северна Македонија. Затоа, кликнувајќи тука може да најдете дополнителни информации за доказот за живот со пополнет формулар.

Ако сакате да се појавите лично во Германската Амбасада во Скопје за потврда на Вашиот доказ за живот, тогаш Ве молиме, имајте го предвид следново:

Во амбасадата може да дојдете во кој било работен ден од Понеделник до Четврток од 14:00 – 15:00 часот без закажан термин.

Мора да се појавите лично! Ве молиме, донесете со себе важечка службена исправа за идентитет со фотографија (на пример: пасош, лична карта). Ако поради здравствени причини, не можете лично да се појавите, тогаш тоа може да го стори некое лице кое Ви е од доверба. Но, потребна ќе биде актуелна лекарска потврда (не постара од 48 часа) на доказот за живот на задната страница во Делот Ц1.
Издавањето на доказ за живот за цели на примање пензија е ослободено од такси (исклучок се: дополнителна пензија, пензија исплатена од компанијата и слично, на пример од приватно пензиско осигурување или странски пензии: за ова постои урнек-формулар, а таксата се плаќа со кредитна картичка и изнесува 34,10 евра).

Почеток на страницата