Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacione aktuale lidhur me çertifikatat e jetës 2023

Informacione aktuale lidhur me lëshimin e çertifikatave të jetës (Lebensbescheinigungen) për pranuesit e pensioneve gjermane për vitin 2023 mund të gjeni  këtu

Udhëzime të përgjithshme

Për sa i përket sigurisë sociale, në Republikën e Maqedoisë së Veriut dhe në Gjermani zbatohet Marrëveshja gjermano-maqedonase për sigurim social, e nënshkruar më 8  qershor 2003. Sigurimi pensioal gjerman Bavaria Jug (Bayern Süd) është një nga Zyrat ndërlidhëse për zbatimit të kësaj Marrëveshjeje në fushën e sigurimit ligjor pensional. Informacione plotësuese mund të gjenden në këtë link

SHËNIM: Një direktivë e re, për viktimat e përndjekjes nga naciolasocializmi, të cilët tashmë kanë marrë një dëmshpërblim të njëhershëm nga Fondi i Kompensimit (WDF), parashikon një pagesë të veçantë lidhur me virusin korona prej 1200 euro për vitin 2021 dhe 2022. Kërkesat për pagesën e dëmshpërblimit të veçantë si pasojë e virusit korona duhet të paraqiten me shkrim në Ministrinë Federale të Financave në Gjermani. Informacione të hollësishme lidhur me kërkesën dhe të drejtën e dëmshpërblimit mund të gjeni këtu

Për pyetje plotësuese mundeni në çdo kohë t’i drejtoheni Ambasadës përmes emajltit