Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Добредојде!

Poster Festival des Neuen Deutschen Films 2019

20 ° ц

Berlin

© dwd.de

Амбасадата е затворена на: 29 април, на 1 и 7 мај 2019 г.

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих
» Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени. « Томас Герберих

Услуги

Useful links

Почеток на страницата