Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Добредојде!

Ве молиме да се откажете од прашања во врска со германско-македонската Декларација за признавање на возачките дозволи.

Сојузното министерство за сообраќај и дигитална инфраструктура наскоро ќе ги информира германските органи за деталите во врска со спроведувањето на декларацијата.

The picture shows Neuschwanstein Castle surrounded by the Bavarian Alps.

9 ° ц

Berlin

© dwd.de

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих
» Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени. « Томас Герберих

Услуги

Почеток на страницата