Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Добредојде!

9 септември, 3 и 17 октомври 2019 година.

9 shtator, 3 dhe 17 tetor 2019.

The picture shows Neuschwanstein Castle surrounded by the Bavarian Alps.

9 ° ц

Berlin

© dwd.de

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих
» Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени. « Томас Герберих

Услуги

Useful links

Почеток на страницата