Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих

Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени.

Томас Герберих

Услуги

Useful links

Почеток на страницата