Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Добредојде!

На 27.06., 02.07. и 03.07.2018 г. визниот оддел нема да работи од 14:00 часот!

Das Foto zeigt das Brandenburger Tor in Berlin mit Quadriga.

19 ° ц

Berlin

© dwd.de

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих
» Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени. « Томас Герберих

Услуги