Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германска амбасада Скопје

Добредојде!

Deutsche Flagge weht über dem Wasser im Wind.

2 ° ц

Berlin

© dwd.de

Томас Герберих

Амбасадорот Томас Герберих
» Најважниот елемент на нашите заеднички напори е продлабочувањето и надградувањето на евро-атлантската перспектива. Нејзиното темпо ќе се забрза кога решително ќе се работи на посакуваните реформи кои доследно ќе бидат спроведени. « Томас Герберих

Услуги

Почеток на страницата