Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Мали проекти на амбасадата

Текст

Финансиската поддршка на Малите проекти е овозможена од буџетот на Сојузното министерство за надворешни работи, со цел поттикнување на социјалниот и економскиот развој во Република Северна Македонија. За постигнување на таа непосредна цел која ќе биде од заедничка корист, се финансираат набавки на различна опрема и мали градежни работи. Текот на проектите е ограничен на една календарска година. 

Со осврт на повеќе од 15 години, Амбасадата во целата држава има успешно имплементирано околу 100 мали проекти.

Објаснување за тоа, кои проекти се поддржуваат како и за постапката, се дадени во информацијата, која можете да ја симнете од оваа страна, а исто така и формулари за поднесување барање на германски и македонски јазик.

Заинтересираните потенцијални проектни партнери можат со задоволство своите проектни идеи, за почеток најнеформално, да ни ги претстават на апликативниот образец и да го пратат на следната E-Mail-адреса: wz-100@skop.diplo.de.

Ве молиме без телефонски јавувања!

Упатство

Апликација

Почеток на страницата