Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Поддршка за градинката во Виница

Галерија на фотографии

На 14 август 2019 год. амбасадорот Томас Герберих, градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров и директорката на детската градинка „Гоце Делчев“ Наташа Анакиева, потпишаа договор за донација во вредност од 4.949,- евра.Германската амбасада со оваа донација ја поддржува градинката во набавка на професионални кујнски апарати.Финансиската поддршка на малите проекти од буџетот на Сојузното министерство за надворешни работи има за цел поттикнување на социјалниот и економскиот развој во земјата-домаќин.

Поддршка за градинката во Виница

Почеток на страницата