Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Поддршка за општината Боговиње

Галерија на фотографии

Заменик амбасадорот Ото Граф, градоначалникот на општина Боговиње, Албон Џемаили и директорот на јавното комунално претпријатие „Шари“, Сенад Абдулаи на 9 март 2021 година,потпишаа договор за донација од програмата Мали проекти. Амбасадата со кофинансирање ќе ја поддржи општина Боговиње во набавката на трактор и приколка за различни потреби при услужните дејности на ЈКП „Шари“ со 500.000,- денари.

Финансиската поддршка од Малите проекти од буџетот на Министерството за надворешни работи на 🇩🇪 Сојузна Република Германија има за цел унапредување на социјалниот и економскиот развој на земјата домаќин.

Поддршка за општината Боговиње

Почеток на страницата