Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Поддршка за изградба на инклузивно игралиште во Валандово

Галерија на фотографии

На 15 септември, заменикот на амбасадорката, Ото Граф, ја посети општината Валандово и го разгледа инклузивното игралиште, чие што изградба беше поддржана од амбасадата преку фондот за мали проекти на германското министерство за надворешни работи, а во соработка со Здружението на граѓани ИСЧЕКОР - ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ - Валандово и општината.

Поддршка за изградба на инклузивно игралиште во Валандово

Почеток на страницата