Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Формулар за фидбек во врска со непречен пристап

Пријавување на пречки во пристапот!!

Овде може да нè информирате за евентуални недостатоци во врска со непречен пристап кон содржините на оваа веб страна.

Ве молиме да го користите формуларот за контакт подолу.

Внесете ги Вашите контактни податоци и колку што е можно попрецизни податоци во врска со недостатоците. Формуларот автоматско ќе ја испрати точната веб адреса каде сте ја нашле пречката.

Евентуална пречка може да пријавите и преку телефон за Знаковен јазик. Соодветни упатства може да најдете тука (на германски јазик). Ве информираме дека телефонот се опслужува на германски Знаковен јазик.

Ваши податоци:

Möchten Sie eine Kopie der Anfrage per E-Mail erhalten?
Datenschutz*
Почеток на страницата