Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Адреса и работно време

Германска амбасада Скопје
Германската амбасада во Скопје© Германска амбасада Скопје

Назив

Амбасада на Сојузна Република Германија

раководител / раководителката

Анке Холштајн, вонредна и ополномоштена амбасадорка

Место

Скопје

Телефон:

+389 2 309 39 00

Факс:

+389 2 309 38 99

Повеќе информации се наоѓаат во нашата изјава за заштита на податоци!

Адреса

Амбасада на Сојузна Република Германија, ул. Леринска 59, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

улица

ул. Леринска 59

Работно време

Општо работно време и контакти на амбасадата

понеделник до четврток: 08.00 ч. - 12.00 ч. и 14.00 ч. - 16.00 ч.
петок: 08.00 ч. - 12.00 ч.

Работно време и контакт со одделот за визи
Информации на визниот оддел по електронска пошта (мејл)

Прашања во врска со виза се одговараат исклучиво прелу електронска пошта (мејл). Ве молиме пред да не контактирате секогаш да ги прочитате информациите на нашата веб страна и соодветните информативни листови.

Службено подрачје

Република Северна Македонија

јазици

македонски, албански

веб страница

http://www.skopje.diplo.de

Контакт со амбасадата

Почеток на страницата