Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Адреса и работно време

Германска амбасада Скопје
Германската амбасада во Скопје© Германска амбасада Скопје

Назив

Амбасада на Сојузна Република Германија

раководител / раководителката

Томас Герберих, вонреден и ополномоштен амбасадор

Место

Скопје

Телефон:

+389 2 309 39 00

Факс:

+389 2 309 38 99, +389 2 309 38 37, +389 2 309 38 88

Адреса

Амбасада на Сојузна Република Германија, ул. Леринска 59, 1000 Скопје, ПЈР Македонија

улица

ул. Леринска 59

Работно време

Општо работно време и контакти на амбасадата

понеделник до четврток: 08.00 ч. - 12.00 ч. и 14.00 ч. - 16.00 ч.
петок: 08.00 ч. - 12.00 ч.


Работно време и контакти на визниот оддел

Поднесување на барања за виза: понеделник до петок

Барања за виза со престој подолг од 90 дена (приклучување кон семејство, пракса, студии, јазични курсеви, работна виза, Au-Pair) се примаат исклучиво со претходно закажан термин по електронски пат (online-постапка)

Издавање на визи:
понеделник до четврток: 15.00 ч. - 15.30 ч.
петок: 12.30 ч. - 13.00 ч.

Информации на визниот оддел по мејл

Службено подрачје

Македонија

Одделенија

Визниот оддел:
Тел.: +389 2 309 38 01
Факс: +389 2 309 38 88

јазици

македонски, албански

веб страница

http://www.skopje.diplo.de

Контакт со амбасадата

Во итни случаи, кои не се поврзани со визи, надвор од работното време можете да се обраќате до Амбасадата. За таа цел слушнете ја пораката на телефонската секретарка (00398) 2 309 39 00, која ќе Ви го соопштува бројот на дежурниот службеник. Дежурните лица ќе го примат Вашиот повик од понеделник до четврток од 16:00 до 24:00 часот. Во петок од 13:30 до 24 часот, за време на викенди и празници од 08:00 до 24:00 часот.
Ве молиме за разбирање дека тоа важи само за исклучителни случаи кои не дозволуваат одлагање. Работи поврзани со визи не можат да бидат обработени надвор од регуларното работно време на Амбасадата.

Напомена
Амбасадата е затворена следните денови

Почеток на страницата