Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Доказ за познавање на германски јазик во постапката за виза

27.10.2021 - Текст
  1. Доказ за познавање на германски јазик
  2. Исклучоци од доказ за основно познавање на германски јазик при приклучување кон семејство (кон брачен другар) или при склучување брак во Германија со последователен постојан престој во Германија
Почеток на страницата