Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Достапност на Визниот оддел и на ВизаМетрик

Текст

Тука ќе ја најдете информацијата за достапноста на одделот за визи и на ВизаМетрик

Поднесување на барање во Визниот оддел на Амбасадата

Работно време и примање на барање за виза (само со термин)
Од понеделник до четврток од 08:00 до 12:00 часот и од 13:00 до 15:30 часот.
Во петок од 08:00 до 12:00 часот

Предавање на пасоши за доделување на виза со покана од Амбасадата
Веднаш штом Вашето барање за виза ќе биде обработено, ќе добиете мејл од Амбасадата со следните податоци: Ден и време кога треба да дојдете во Визниот оддел.

Ве молиме приложете го навреме Вашиот пасош во Визниот оддел како и фискалната сметка со бар-кодот што сте го добиле при поднесувањето на барањето за поднесување на виза.

Пасошите ќе се делат истиот ден од понеделник до четврток од 15:00 до 16:00 часот. Ако сте се стекнале со нов пасош по поднесувањето на барањето, тогаш доделувањето на визата ќе биде дури следниот работен ден.

Контакт со одделот за визи
Формулар за контакт

Поднесување на виза кај ВизаМетрик (надворешен вршител на услуги на Амбасадата)

Внимание!: актуелно е само за барања според регулативата за Западен Балкан!

Контакт кон Визаметрик

Почеток на страницата