Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Германски институции во Република Северна Македонија

Текст

                                                                     

Bildmarke Zusammenarbeit
Bildmarke Zusammenarbeit© Auswärtiges Amt

Следните германски институции имаат претставништва односно канцеларии во Република Северна Македонија.

Опис и контакти на институциите

Grünes Logo des Goethe-Instituts
GI Logo© Goethe-Institut

Гете-институт е културна институција на Сојузна Република Германија која својата дејност ја извршува низ целиот свет. Го афирмира учењето на германскиот јазик во странство и негува меѓународна културна соработка.


поопширни информации...

GIZ logo
GIZ logo© giz

Билатералната развојна соработка почна во 1992 година. Денес, Друштвото за меѓународна соработка има 8 делегирани лица од Германија и 36 локални соработници, кои се активни во Република Северна Македонија.


поопширни информации...

Делегација на германското стопанство во Македонија
Делегација на германското стопанство во Македонија© AHK

Делегацијата на германското стопанство во Република Северна Македонија е основано во 2000 година во Скопје како Застапништво на Унијата на германските комори за индустрија и трговија (ДИХК)од Берлин.


поопширни информации...


KfW
Logo KfW© KfW

Финансиската билатерална соработка меѓу Германија и Република Северна Македонија преку KfW почна во 1997 година. Денес, КфВ пред сé е активна во областите енергетика, комунална инфраструктура и одржлив развој на стопанството.

поопширни информации...

KAS
Logo der Konrad-Adenauer-Stiftung© KAS

Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) е германска политичка фондација. Со своите програми и проекти активно придонесува за меѓународната соработка и комуникација. Основните принципи на работата на Фондацијата “Конрад Аденауер” се слободата, правдата и солидарноста.


поопширни информации...

FES
Logo der Friedrich-Ebert-Stiftung© FES

Фондацијата Фридрих Еберт (Friedrich-Ebert-Stiftung) – ФЕС е најстарата политичка фондација во Германија, со богата традиција во социјалдемократијата која датира уште од нејзиното основање во 1925 год.


поопширни информации...

Почеток на страницата