Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Мали проекти на амбасадата

Текст

Финансиската поддршка на Малите проекти е овозможена од буџетот на Сојузното министерство за надворешни работи, со цел поттикнување на социјалниот и економскиот развој во Република Северна Македонија.

Bildmarke Zusammenarbeit
Bildmarke Zusammenarbeit© Auswärtiges Amt

 За постигнување на таа непосредна цел која ќе биде од заедничка корист, се финансираат набавки на различна опрема и мали градежни работи. Текот на проектите е ограничен на една календарска година. Минатата година Амбасадата финансираше повеќе од десет проекти со вкупна вредност од 50.000 евра, а исто така и оваа година ни стојат на располагање средства за поддршка на нови проекти. Со осврт на повеќе од 15 години, Амбасадата во целата држава има успешно имплементирано околу 100 мали проекти.

Објаснување за тоа, кои проекти се поддржуваат како и за постапката, се дадени во информацијата, која можете да ја симнете од оваа страна, а исто така и формулари за поднесување барање на германски и македонски јазик.

Заинтересираните потенцијални проектни партнери можат со задоволство своите проектни идеи, за почеток најнеформално, да ни ги претстават на апликативниот образец и да го пратат на следната E-Mail-адреса: wz-100@skop.diplo.de.

Ве молиме без телефонски јавувања!

Упатство

Апликација

Почеток на страницата