Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Тековни проедури за виза

FAQ

FAQ

Доколку ги доставите сите документи во целост и во потребната форма, времето за обработка на вашата апликација значително ќе се намали.

Амбасадата не може однапред да Ве информира точно колку време ќе трае обработката, бидејќи е тоа индивидуално и зависи од повеќе фактори, како од комплетноста на документите, вашите претходни престои во Германија или други Шенген-држави, како и од потребата за вклучување на служби во Германија (Служба за странци, Сојузна агенција за вработување).

Стандардното време на обработка кај националните визи е околу 8-12 недели. Ве молиме воздржете се од прашања пред да истече ова време.

Ве молиме за разбирање дека прашања за статусот на Вашето барање за време на обработката нема да бидат одговорени во текот на првите осум недели по поднесување на барањето за виза. Исто така важи: одговор ќе добие само подносителот лично, неговиот законски застапник или од него писмено овластено лице. Вашето прашање за статусот на барањето не може да биде одговорено без да се наведе бројот на предметот. Бројот на предметот (број на баркодот) може да се најде на сметката/потврдата која ја добивате при поднесување на барањето на шалтер.

За прашања за термин секогаш наведете го 8-цифрениот референтен број.

Поради заштита на податоците не можеме да дадеме информации за статусот на барањето за виза на трети лица без соодветно овластување. Информации за статусот на барањето ќе може да добие само подносителот на виза и лицата кои можат да докажат писмено овластување.

Испраќајте ги само оние документи кои се побарани од вас во постапката за виза. Непобарани документи ќе бидат уништени или избришани. Тие не можат да се чуваат за подоцнежни постапки за виза.

При поднесување на барањето или преку и-мејл ќе ве известиме дали дополнително побараните документи треба да се достават лично или преку е-пошта.

Доколку Вашето барање е одбиено и не се согласувате со тоа, можете да поднесете приговор против одбивањето (приговор) со наведување на фактите и приложување на документите кои ја оправдуваат повторната обработка на барањето. Подетални информации можете да најдете во правната поука во известувањето за одбивање на барањето и на нашата веб-страница.

Визата која ја добивте од Амбасадата треба навреме да ја продолжите во надлежната служба за странци (Ausländerbehörde, Stadt- oder Kreisverwaltung) во градот каде што ќе престојувате. Потребно е навреме да се пријавите во службата за странци, идеално веднаш по влегувањето во земјата.

Почеток на страницата