Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Поддршка за Домот за стари лица „Киро Крстески Платник“ во Прилеп

Галерија на фотографии

На 25.04.2017 г. д-р Кристине Д. Алтхаузер, амбасадор на Сојузна Република Германија, госпоѓа Ирена Стерјоска, директорка на Домот за стари лица во Прилеп, и госпоѓа Кристина Павлоски, претседателка на НВо Луна Тринити од Прилеп потпишаа договор за донација со вкупна вредност од 7.980,- евра.

Домот за стари лица во Прилеп згрижува околу 150 стари и изнемоштени лица, и им обезбедува сместување, исхрана, помош и нега.

Германската амбасада преку мал проект ја финансира набавката на една професионална индустриска машина за перење, со што ќе се овозможи полесен процес на одржување на хигиената и подобрување на квалитетот на животот на старите лица кои се згрижени во домот.

На 24.01.2018 година амбасадорот Томас Герберих и соработничката од економскиот оддел Марина Серафимовска официјално го примопредадоа имплементираниот проект. Градоначалникот Илија Јованоски и новиот директор на Домот за стари лица, Кристијан Пиличев се заблагодарија за донацијата, која претставува голема и важна помош во секојдневната работа на домот.

Финансиската поддршка на малите проекти од буџетот на Сојузното министерство за надворешни работи има за цел поддршка и поттикнување на социјалниот и економски развој во земјата-домаќин.

Поддршка за Домот за стари лица „Киро Крстески Платник“ во Прилеп

Сродни содржини

Почеток на страницата