Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Информации за ковид-19: Патување во Германија

20.08.2021 - Текст

Конзуларното и визното одделение сe отворени! Упатство за задолжителните правила за здравствената заштита може да најдете тука.

Информации во врска со правилата околу патување во Германија


  1. Ограничувања за влез за патници од Северна Македонија
    Лица над 12 години кои примиле вакцина одобрена во Германија (види листа на Институтот Пол Ерлих), и се потполно вакцинирани, смеат  да влезат во Германија за сите цели на патување, под услов од последната потребна вакцинација да поминале најмалку 14 дена. На децата под 12 -годишна возраст им е дозволено да патуваат во придружба со барем еден целосно вакциниран родител, и ако самите децата не се вакцинирани. Сите останати лица без оваа заштита од вакцинација можат да влезат во земјата само ако патувањето е апсолутно неопходно, земајќи ги притоа предвид горенаведените обврските за обезбедување докази и карантин. Одлуката за дозвола за влез ја донесува соодветната гранична полиција. Амбасадата во овој случај не може да даде индивидуални изјави.

    Повеќе информации може да најдете на веб страната на  Сојузното министерство за внатрешни работи.
  2. Информирајте се за важечките ограничувања за влез во другите земји во Европа
    Ве молиме, пред можниот влез во други земји-членки на ЕУ, во Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, или Швајцарија, да се информирате кај нивните надлежни служби за важечките ограничувања за влез во овие држави. Можно е, Германија да Ви дозволи влез, но не и овие други држави (можеби дури иако целта е транзит за да стигнете до Германија).
  3. Лицата кои патуваат итно се советуваат внимателно да се информираат за актуелно важечките правила за обврската за тестирање и карантинот на веб страната на Министерството за здравство на Германија.

Други важни линкови

Веб-страна на Министерство за здравство на Северна Македонија

Роберт-Кох-Институт

Светска здравствена организација (СЗО)


Почеток на страницата