Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacion mbi Covid-19: Visa dhe Hyrja

Текст

Të gjitha informacionet


Hyrja në Gjermani

Nga data 11 qershor 2022, përkohësisht janë hequr të gjitha kufizimet e hyrjes në Gjermani lidhur me COVID-19, gjegjësisht hyrjet nga Maqedonia e Veriut në Gjermani janë përsëri të lejuara për të gjitha qëllimet e udhëtimit (përfshirë turizmin dhe udhëtimet për vizitë). Dëshmia e vaksinimit, dëshmia e shërimit ose dëshmia e testimit nuk kërkohet më për të udhëtuar në Gjermani.

Informohuni lidhur me kufizimet aktuale për udhëtim në vende tjera të Evropës

Para udhëtimit të mundshëm në një shtet tjetër të BE-së, në Islandë, Lihtenshtajn, Norvegji ose Zvicër, Ju lutemi të informoheni tek autoritetet përkatëse lidhur me kufizimet për udhëtim në këto shtete. Ekziston mundësia që t’Ju lejohet hyrja në Gjermani, por jo edhe në shtetet tjera në fjalë (madje ndoshta as për udhëtim tranzit për në Gjermani).

Linqe të rëndsishëm

Faqja e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut
Instituti Robert-Koch
Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO)
Re-open EU

Почеток на страницата